Liberaal jodendom

Betekenis

Het liberaal jodendom is een richting binnen het jodendom die in de 19e eeuw in Duitsland werd geïntroduceerd, als een reactie op de spanning tussen het traditionele jodendom en de Haskala. Het liberaal jodendom zocht een vorm om het historische jodendom met het moderne leven in overeenstemming te brengen en geen strikte naleving van traditioneel religieuze wetten te vereisen. Eén van de uitgangspunten is de persoonlijke interpretatie van de Tora.

Het liberaal jodendom is in de Verenigde Staten bekend onder de naam "reform", en in het Verenigd Koninkrijk als "progressive".

Het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland is het kerkgenootschap dat de negen Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland overkoepelt.