Haskala

Betekenis

De Haskala was een Joodse verlichtingsbeweging, die in de tweede helft van de 18e eeuw in Duitsland ontstond onder aanvoering van Mozes Mendelssohn (1729-1789). Doel van de beweging was om de Joden met de niet-Joodse cultuur in contact te brengen om zodoende de emancipatie te bevorderen, waarbij de Joodse normen en waarden in stand gehouden moesten worden. De gevolgen van dit streven waren drieledig: integratie in de niet-Joodse maatschappij, assimilatie met verlies van eigen identiteit en, in de loop van de 19e eeuw, een opkomend nationaal bewust zijn met een hernieuwde belangstelling voor de Hebreeuwse taal. Ook het liberale jodendom vindt zijn oorsprong in de Haskala.