Amsterdam: Begraafplaats Diemen

Artikel

In 1907 besloot de Hoogduits-Joodse gemeente een nieuwe begraafplaats aan te leggen: na twee eeuwen intensief gebruik raakte Zeeburg vol. In 1914 werd begraafplaats Diemen in gebruik genomen. Al snel vond er een herverkaveling plaats. In 1925 onteigende de gemeente een stuk grond voor de bouw van een spoorwegviaduct, waardoor de begraafplaats in twee delen uiteenviel.

Als gevolg van de verkoop van een deel van begraafplaats Zeeburg in 1956 bracht men 28.000 graven over naar Diemen; op een grote grafsteen in het veld Zeeburg staat in het Hebreeuws: 'Moge deze rustplaats verder ongestoord blijven.'

In Diemen staan ook circa 400 urnen uit concentratiekamp Westerbork. Tussen 1943-1945 zijn in het crematorium Westerbork, onder dwang van de omstandigheden, 529 Joden gecremeerd. Tijdens en na de oorlog zijn de urnen overgebracht naar de plaatsen van herkomst van de overledenen.