Tentoonstelling

Naar mijn evenbeeld. […]. Vrouwelijke joodse kunstenaars

13 november 1998 t/m 31 januari 1999

Vierentwintig kunstenaressen tonen in deze expositie werk waarin hun identiteit als jood en als vrouw centraal staat. In de kunstwerken komt de levensbeschouwelijke achtergrond van de makers op zeer uiteenlopende manieren tot uitdrukking. Hierdoor ontstaat niet alleen een rijkgeschakeerd beeld van hedendaagse kunst, maar ook van de beleving van het joods zijn. De betekenis die het jodendom kan hebben, komt tot uiting in thema's zoals rituelen, herinneringen, ontworteldheid en eten. In deze levendige en gevarieerde groepspresentatie zijn zowel schilderijen als grafiek, sculptuur, textiel en video te zien. Voor de samenstelling van de vrouwenexpositie heeft het museum mediakunstenares Michal Shabtay als gastconservator uitgenodigd. De tentoonstelling was te zien van 13 november 1998 t/m 31 januari 1999 in het Joods Historisch Museum.

De objecten die deel uitmaken van Naar mijn evenbeeld, zijn hoofdzakelijk te vinden in de Omloop. Een aantal werken zijn op andere locaties in het museum te zien. Enkele zijn zelfs speciaal voor een bepaalde plek gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de installatie in het mikwe, het rituele bad. De combinatie van moderne kunst met de specifieke thematische inhoud van de vaste, cultuurhistorische opstelling geeft aan beide een extra dimensie en benadrukt de continuïteit van het joodse gedachtegoed.

De tentoonstelling is onderdeel van de landelijke manifestatie die de Stichting Josine de Bruyn Kops organiseert ter gelegenheid van de grote nationale tentoonstelling Vrouw en Arbeid, die precies honderd jaar geleden werd gehouden. Bovendien draagt het Joods Historisch Museum met de expositie bij aan de viering van het twintigjarig jubileum van de Joodse Vrouwengroep Deborah. Zij speelt een centrale rol bij de emancipatie van joodse vrouwen in Nederland op zowel religieus als maatschappelijk gebied.

Het Joods Historisch Museum heeft op basis van open inschrijving joodse kunstenares-sen uit alle disciplines van de beeldende kunst uitgenodigd werk in te sturen. Uit het onverwacht grote aantal inzendingen is uiteindelijk het werk van vierentwintig kunstenaressen uitgekozen. Het thematische criterium van de tentoonstelling heeft geleid tot een unieke groepssamenstelling. Opmerkelijk is de grote variatie in leeftijd van deze in Nederland woonachtige deelnemers, de diverse vertegenwoordigde nationaliteiten en de verschillende kunstdisciplines, waarin zij werken.

De namen van de deelnemende kunstenaressen zijn: Leslie Browne, Judith Fleishman, Esty Gertzman, Clara de Jong, Ida M. Kleiterp, Andrea Morein, Jet Naftaniel-Joëls, Veronica Nahmias, Pearl Perlmuter, Orit Pinto, Anneke Raber-Coster, Monica van Rijn-Franken, Uschi Rubinstein, Noa Sadka, Sophie Samama, Tilleke Schwarz, Jolante Serna-On, Ilana Shaul, Jenna Tas, Marta Volkova, Milana Yalir, Saskia Weishut-Snapper, Anna Wick, Esther Zilversmit.

Ter begeleiding van de tentoonstelling is een kleine, handzame brochure voor f 2,50 verkrijgbaar aan de kassa van het museum.

This site is also available in English.