Presentatie

Joseph Sassoon Semah

Tot en met 14 januari 2018

ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II - THE GUARDIANS OF THE DOOR

In het project On Friendship / (Collateral Damage) II - The Guardians of the Door wordt door kunstenaar Joseph Sassoon Semah (1948) artistiek gereflecteerd op vijfhonderd jaar reformatie die begon met Maarten Luther (1483-1546). De Nieuwe Kerk, het Joods Historisch Museum, het Stedelijk Museum en het Goethe-Institut in Amsterdam zijn partners in dit project.


VOETNOTEN BIJ DE KUNSTGESCHIEDENIS
Joseph Sassoon Semah bestudeert en onderzoekt al meer dan dertig jaar de relatie tussen het jodendom en het christendom als bronnen van de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. Semah ‘corrigeert’ met zijn eigen werk de kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Hij pleit voor meer aandacht voor verschillende bronnen om
zo een breder draagvlak voor andere visies te creëren.


OVER JOSEPH SASSOON SEMAH
Kunstenaar Joseph Sassoon Semah werd geboren in Bagdad, waar zijn grootvader Hacham Sassoon Kadoori (1885-1971) de president was van de Babylonische joden. Met zijn ouders werd hij in 1950 ‘verplaatst’ naar de staat Israël. Midden jaren zeventig besloot Semah Israël te verlaten. Hij spreekt in dit verband van een zelfgekozen ballingschap. Hij woonde en werkte in Londen, Berlijn en Parijs; sinds 1981 heeft hij zich in Amsterdam gevestigd. Hij beschouwt zichzelf als ‘gast’ in de westerse (kunst)wereld. Door te lezen in zijn moedertaal, het Hebreeuws, signaleert Semah een tekort aan joodse kennis. Hij vindt dat de joodse betekenislaag te weinig aandacht krijgt in de kunstgeschiedenis en voelt de urgentie deze toe te voegen en de ‘lege bladzijde’ te vullen. Zijn oeuvre bestaat uit tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties, performances en teksten. Het werk van Semah is te zien in het Kunstkabinet, bij het Mikwe, in de Grote Synagoge en in het Kenniscentrum van het Joods Historisch Museum.

This site is also available in English.