I ASK

Musea zijn bij uitstek plekken waar een ontmoeting plaatsvindt tussen het bekende en het onbekende, het geaccepteerde en het minder geaccepteerde. Bezoekers komen nu eenmaal binnen met denkbeelden over wat mooi is, of knap, en soms over wat goed is of fout, en waar en onwaar. Ze hebben bepaalde verwachtingen en overtuigingen. En wanneer ze zich openstellen voor wat het museum te bieden en te vertellen heeft, kunnen ze plots genieten van iets dat ze nog niet kenden, of een gebeurtenis van een hele andere kant gaan bekijken, of geïnteresseerd raken in een voor hen onbekende cultuur. Vaststaande overtuigingen kunnen ter discussie worden gesteld en genuanceerd.

In een museum kan het referentiekader van bezoekers worden verdiept én opgerekt. I ASK is bedoeld om musea hierbij te ondersteunen. Het is een methode die het rechtstreekse contact met de bezoeker optimaliseert. I ASK is ontwikkeld in het Joods Cultureel Kwartier, in samenwerking met TACT. Inmiddels zijn ruim twintig musea getraind in het werken met de methode. 

I ASK

I ASK training in jouw museum

Neem voor meer informatie over de I ASK training contact op met Petra Katzenstein. Het handboek bij de training* is voor €15,95 excl. verzendkosten te bestellen via de Museumshop van het JCK.

*het handboek is een naslagwerk/ondersteuning bij een training en in feite niet bedoeld als een losstaand boek.

This site is also available in English.