Strijen

In het begin van de negentiende eeuw vestigden zich enige Joodse gezinnen in de Zuid-Hollandse plaats Strijen. Tot 1857 behoorden zij tot de Joodse gemeente van Oud-Beijerland, daarna vormden zij een kleine zelfstandige Joodse gemeente.

In hetzelfde jaar werd een synagoge gebouwd aan de Kerkstraat. De Joodse school aan de Boompjesstraat dateert van 1874. Ruim twintig jaar later namen de Joden van Strijen een begraafplaats in gebruik in het noordelijke deel van het dorp aan de Oud-Bonaventurasedijk. Ook de Joden van 's-Gravendeel en Puttershoek begroeven daar hun doden.

Joodse begraafplaats van Strijen

Joodse begraafplaats van Strijen

-

F. Keller

Het kerkbestuur van de Joodse gemeente Strijen bestond uit twee leden. Daarnaast was er maar één vereniging actief: het begrafenisgenootschap. De Joden waren werkzaam in de horlogemakerij, veehandel en vleeshouwerij.

Tijdens de bezetting zijn vrijwel alle Joodse inwoners van Strijen weggevoerd en vermoord.

Na de oorlog werd van de synagoge een woonhuis gemaakt. De gemeente werd in 1948 opgeheven en bij de Joodse gemeente van Rotterdam gevoegd.

Herdenkingssteen voor Dortdrechtse Joden op de begraafplaats in Strijen.

Herdenkingssteen voor Dortdrechtse Joden op de begraafplaats in Strijen.

De Joodse begraafplaats werd in 1996 gerestaureerd en wordt tegenwoordig door de Stichting Joods Herdenkingsmonument Strijen onderhouden. De grafstenen op deze begraafplaats zijn geïnventariseerd in het Stenen Archief. Op de begraafplaats zijn ook de stoffelijke resten herbegraven die in 1996 op de Joodse begraafplaats aan de Hoogt in Dordrecht werden gevonden. Hierbij is een herdenkingssteen geplaatst.

Aantal Joden in Strijen en omgeving

jaar

1809

19

1840

35

1869

56

1899

50

1930

26