Sleen

De Joodse gemeente Sleen werd omstreeks 1825 opgericht. Voordien vielen de Joden uit de plaats onder de gemeente Coevorden. Er bestond echter in Sleen reeds aan het einde van de achttiende eeuw een begraafplaats, gelegen aan de Boterakkerweg. De synagoge aan de Straatweg was vanaf 1859 in gebruik.

In 1919 werd de Joodse gemeente van Sleen opgeheven en bij die van Emmen gevoegd. De bouwvallige synagoge werd verkocht. De plaatselijke overheid draagt tegenwoordig zorg voor de begraafplaats.
In het nabij Sleen gelegen dorp Zweelo woonden vanaf het begin van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog enkele Joodse families.

Aantal Joden in Sleen en omgeving

jaar

1809

20

1840

40

1869

91

1899

59

1930

14