Scherpenisse

Op het eiland Tholen was in de eerste helft van de negentiende eeuw korte tijd een zelfstandige Joodse gemeenschap gevestigd. Bij de indeling van gemeenten van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in 1821 kreeg de Joodse gemeente Scherpenisse de status van Bijkerk in de Ring van Zierikzee. Deze toestand is van korte duur geweest, want blijkens stukken van de Joodse gemeente van Bergen op Zoom uit 1830 had Scherpenisse in dat jaar reeds zijn zelfstandige status verloren.

Aantal Joden in Scherpenisse en omgeving

jaar

1809

11

1840

28

1869

6

1899

6

1930

1