's-Graveland

De eerste Joden die zich in 1811 in 's-Graveland vestigden waren afkomstig uit Hilversum en Assen. In de hele eerste helft van de negentiende eeuw konden zij nog geen eigen gemeente vormen. In 1859 ontstond er ten gevolge van een conflict een scheuring in de Hilversumse Joodse gemeente, wat tot gevolg had dat er een Joodse gemeente 's-Graveland werd opgericht. In 1906 verloor deze gemeente zijn zelfstandigheid en werd vervolgens weer bij Hilversum gevoegd. Het merendeel van de 's-Gravelandse joden was werkzaam als slager.

In het voorhuis van een pand aan het Noordereinde was een schoollokaal gevestigd. Het achterhuis diende tussen 1858 en 1906 als synagoge.
Aan de Koninginneweg in Kortenhoef ligt een Joodse begraafplaats, die tussen 1859 en 1940 gebruikt werd. De plaatselijke autoriteiten zorgen tegenwoordig voor het onderhoud van deze begraafplaats, waar nog tien grafstenen te vinden zijn. De grafstenen op deze begraafplaats zijn geïnventariseerd in het Stenen Archief.

Aantal Joden in 's-Graveland

jaar

1809

10

1840

19

1869

32

1899

16