Roosendaal

In Roosendaal ontstond in de eerste helft van de negentiende eeuw een onafhankelijke Joodse gemeente, die in 1821 de status van Ringsynagoge kreeg. Het grootste deel van de leden behoorde tot één familie. In 1841 verhuisde een der leiders van de gemeente naar Breda, waardoor de Joodse gemeente van Roosendaal niet langer zelfstandig kon functioneren.

Op eigen verzoek werd daarom de Joodse gemeente van Roosendaal enige jaren later opgeheven en bij die van Bergen op Zoom gevoegd. Tegenwoordig valt Roosendaal onder de Joodse gemeente Breda.

Aantal Joden in Roosendaal en omgeving

jaar

1809

46

1840

16

1869

-

1899

5

1930

2