Ridderkerk

De Joodse inwoners van Ridderkerk vormden vanaf 1863 een zelfstandige gemeente, voordien behoorden zij tot de Joodse gemeente Dordrecht. Toch werden er al sinds 1835 op een zolderkamer aan de Benedenrijweg in Ridderkerk godsdienstoefeningen gehouden.

Deze ruimte is tot 1924 als synagoge in gebruik geweest. Daarna maakten een tekort aan actief betrokken Joodse mannen en het gebrek aan financiële middelen het noodzakelijk de synagoge te sluiten. Het betreffende huis aan de Benedenrijweg bestaat nog steeds.

Synagoge in Ridderkerk, Benedenrijweg 7, 1968

Synagoge in Ridderkerk, Benedenrijweg 7, 1968

-

RDMZ

De Joodse gemeente van Ridderkerk werd in 1931 opgeheven en opnieuw bij die van Dordrecht gevoegd.

Aantal Joden in Ridderkerk en omgeving

jaar

1809

58

1840

64

1869

60

1899

55

1930

10