Lekkerkerk

Prentbriefkaart van de joodse begraafplaats in Lekkerkerk, ca. 1906

Prentbriefkaart van de joodse begraafplaats in Lekkerkerk, ca. 1906

Rond 1760 vestigde zich voor het eerst een Joodse inwoner in Lekkerkerk. In de loop van de negentiende eeuw groeide er in de plaats een kleine Joodse gemeenschap, die vanaf 1862 gebruik maakte van een synagoge op de bovenverdieping van een huis aan de Lekdijk (de huidige Voorstraat). In 1868 werd aan de Kerkweg een begraafplaats aangekocht. In die jaren hoorde Lekkerkerk nog bij de Bijkerk Schoonhoven, pas in 1874 werd het een zelfstandige Joodse gemeente.

Op verzoek van de Joodse gemeente Lekkerkerk zelf is deze in 1923 bij die van Rotterdam gevoegd, omdat het aantal leden drastisch was teruggelopen. De synagoge werd verkocht.

Tijdens de bezetting werd de naam van de Jodenbreestraat veranderd in de Breestraat. Na de oorlog koos men bij de renovatie van de dorpskern als nieuwe naam Joden Breeplaats. Een beeldje ter plekke herinnert aan de verdwenen Joodse gemeenschap.

In 1980 is aan de muur van de voormalige synagoge een gedenkplaat aangebracht. De Joodse begraafplaats is gerestaureerd en wordt tegenwoordig door de plaatselijke autoriteiten onderhouden. De grafstenen op de begraafplaats zijn geïnventariseerd en gefotografeerd, zie 'Het Stenen Archief'.

Aantal Joden in Lekkerkerk en omgeving

jaar

1809

28

1840

55

1869

62

1899

32

1930

1