Klundert

In 1821 verkreeg de Joodse gemeente Klundert de status van zelfstandige Bijkerk in de Ringgemeente van Roosendaal. Vrij spoedig daarna verloor de gemeente haar autonomie, om in 1863 weer als Bijkerk erkend te worden. Het geringe aantal Joodse inwoners van Klundert maakte dat de gemeente rond 1900 weer werd opgeheven. De Joodse begraafplaats aan de Blauwhoefseweg, oorspronkelijk het eigendom van de Vereniging De Israëlietische Begraafplaats te Klundert, wordt tegenwoordig onderhouden door de plaatselijke autoriteiten.

Aantal Joden in Klundert en omgeving

jaar

1809

8

1840

10

1869

8

1899

6

1930

2