Hindeloopen

In Hindeloopen bestond in de achttiende en negentiende eeuw een zelfstandige Joodse gemeente, die zijn oorsprong had in het nabijgelegen Workum. In deze plaats pachtten rond 1660 twee Joden de Bank van Lening. Een jaar later werd er bij de schutsluis Séburch een Joodse begraafplaats ingericht, die als de eerste van Friesland geldt. De oudste grafsteen dateert uit 1676.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw bestonden er economische betrekkingen tussen schippers uit Workum en Portugees-Joodse kooplieden uit Amsterdam.

In 1715 kocht een Jood een huis in Hindeloopen en vestigde zich daar als koopman en stoker. Op den duur ontstond er in Hindeloopen een Joodse gemeente die als bijkerk van Bolsward de beschikking had over een synagoge aan de Bueren.

De Joden van Hindeloopen maakten gebruik van de begraafplaats in Workum. In 1862 werd de Joodse gemeente Hindeloopen opgeheven en bij die van Bolsward gevoegd. Op haar beurt werd de Joodse gemeente van Bolsward in 1911 bij die van Sneek gevoegd. In 1870 werd de synagoge van Hindeloopen afgebroken. Sindsdien is de grond van dit erf, in de volksmond het 'Jodenerf' genoemd, onbebouwd gebleven. Tegenwoordig zorgt de plaatselijke overheid van Nijefurd, waartoe Workum nu behoort, voor het onderhoud van de begraafplaats.

Aantal Joden in Hindeloopen en omgeving

jaar

1809

42

1840

29

1869

2