Herwijnen

In Herwijnen bestond vóór 1821 korte tijd een Joodse gemeente, die in een huissynagoge bijeenkwam. Na 1821 werd deze bij de Joodse gemeente van Zaltbommel gevoegd, om vervolgens vijftig jaar later weer zelfstandig te worden. Vanaf die tijd werden de doden begraven op een apart gedeelte van de algemene begraafplaats aan de Peperstraat in Herwijnen, waar zich nog zes zerken bevinden.

Aan het einde van de negentiende eeuw nam het aantal Joodse inwoners van Herwijnen zodanig af dat de gemeente zijn bestaansrecht verloor en in 1920 wederom bij Zaltbommel gevoegd werd. De begraafplaats wordt tegenwoordig onderhouden door de plaatselijke autoriteiten van Lingewaal, waaronder Herwijnen tegenwoordig valt. De grafstenen op deze begraafplaats zijn geïnventariseerd in het Stenen Archief.

Aantal Joden in Herwijnen en omgeving

jaar

1809

32

1840

29

1869

34

1899

18

1930

6