Grevenbicht

Vroeg in de negentiende eeuw ontstond te Grevenbicht, dat tegen de Belgische grens aan ligt, een kleine Joodse gemeente. Aanvankelijk gingen de Joden uit het plaatsje in Sittard naar de synagoge. In 1818 werd in Grevenbicht aan de huidige Weidestraat een eigen synagoge gebouwd. Vanaf dat jaar fungeerde de gemeente als bijkerk onder de Ringsynagoge Sittard.

De synagoge werd in 1870 en in 1886 gerestaureerd. Op een oude Romeinse grafheuvel nabij de Heilige Kruisstraat ligt de Joodse begraafplaats 'Het Jodenbergje'. Deze werd in 1803 in gebruik genomen.

De Joodse gemeente Grevenbicht werd rond 1905 opgeheven. De synagoge is door een ingrijpende verbouwing in 1966 onherkenbaar geworden. Het interieur was voordien reeds gesloopt. De Joodse gemeente Sittard onderhoudt de begraafplaats van Grevenbicht.

Aantal Joden in Grevenbicht en omgeving

jaar

1809

19

1840

13

1869

12

1899

9

1930

5