Dalfsen

Dalfsen telde reeds in 1760 Joodse inwoners. In 1813 woonden er vijf Joodse gezinnen waarvan er vier armlastig waren. Synagogediensten werden gehouden ten huize van het hoofd van de gemeente, die tevens een godsdienstleraar in huis had ten behoeve van de Joodse kinderen.

In 1838 werd de Joodse gemeente zelfstandig. De synagoge aan de Julianastraat werd in 1866 ingewijd. Dalfsen beschikte ook over een Joodse begraafplaats.

De Joodse gemeente Dalfsen werd in 1937 ontbonden en bij die van Zwolle gevoegd. De synagoge werd verkocht en kreeg in de loop van de tijd diverse bestemmingen.

Op initiatief van een in 1982 in het leven geroepen stichting werd het gebouw gerestaureerd en in 1984 als cultureel centrum heropend. De begraafplaats wordt sinds 1958 onderhouden door het plaatselijke gemeentebestuur. De grafstenen op deze begraafplaats werden geïnventariseerd in het Stenen Archief.

De voormalige synagoge van Dalfsen is in 2003 door de stichting die het gebouw beheert opgeknapt en wordt gebruikt voor vergaderingen en exposities.

Aantal Joden in Dalfsen en omgeving

jaar

1809

29

1840

27

1869

35

1899

20

1930

4