Capelle

Bij de indeling van de gemeenten van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in 1821 ontstond de Bijkerk Capelle, die behoorde tot de Ringsynagoge Tilburg. Ook de in 1795 wegens interne twisten opgeheven Joodse gemeente van Waalwijk viel onder Capelle. In 1835 werd Waalwijk weer als een zelfstandige Bijkerk erkend.

In 1908 deelde het bestuur van het Synagogale Ressort Noord-Brabant aan het NIK mee dat de gemeente Capelle had opgehouden te bestaan. Daarop werd de gemeente in 1910 formeel opgeheven en werd het gebied bij de Joodse gemeente Geertruidenberg gevoegd.

Aantal Joden in Capelle en omgeving

jaar

1809

56

1840

29

1869

30

1899

21

1930

5