Borger

In Borger leefde aan het begin van de negentiende eeuw een Joodse gemeenschap die sinds 1804 onderdeel uitmaakte van de Joodse gemeente te Assen. De begraafplaats aan de Marslandenweg (meer foto's) was officieel vanaf 1865 in gebruik, maar mogelijkerwijze vonden er ook eerder al begrafenissen plaats. De grafstenen op de begraafplaats in Borger werden geïnventariseerd in het Stenen Archief.

Begraafplaats Borger

Begraafplaats Borger

-

Ans Houben-Van der Veen

In 1887 werd de synagoge aan de Koesteeg ingewijd. Elf jaar later, in 1888 werd de zelfstandige Joodse gemeente Borger opgericht. Al spoedig bleek deze gemeente niet in staat te zijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit had tot gevolg dat zij in 1925 opgeheven werd en weer deel uit ging maken van de Joodse gemeente van Assen. De bouwvallige synagoge werd in 1915 verkocht en in 1960 gesloopt.

In het dorpje Drouwen, in de omgeving van Borger, was tussen 1804 en 1846 een huissynagoge in gebruik.

Aantal Joden in Borger en omgeving

jaar

1809

36

1840

45

1869

92

1899

39

1930

41