Almere

In 1996 ontstond in Almere het initiatief tot oprichting van een Joodse gemeente. Op zondag 5 januari 1997 vond de oprichtingsvergadering plaats. In de loop van dat jaar werden er tweewekelijkse synagogediensten ingesteld en kregen kinderen Joods onderwijs. Tot rabbijn van de NIG Almere werd Moshe Stiefel benoemd, die ook in Lelystad een orthodox-Joodse gemeente wil oprichten.

In september 1998 nam de NIG Almere op het bedrijventerrein Markerkant een synagoge in gebruik. Ten behoeve van een eigen Joodse begraafplaats kocht de NIG Almere in januari 2004 een stuk grond op de algemene begraafplaats in Almere Stad. De Joodse begraafplaats werd in maart 2005 ingewijd.

Celebration of the fifth anniversary of LJG Flevoland. The first Torah scroll is festively received

Viering van het vijfjarig bestaan van LJG Flevoland. De eerste Torarol wordt feestelijk binnengehaald

In februari 1998 werd de Liberaal Joodse Gemeente Flevoland 'Zonen van het nieuwe land' opgericht. Diensten worden om en om in Lelystad en Almere gehouden. De LJG Flevoland heeft plannen voor de bouw van een Joods Cultureel Centrum. Een overgenomen sportkantine zal echter tot 2010 tijdelijke huisvesting bieden.