Joden en het Huis van Oranje | 400 bewogen jaren

Archief
tot 30 september

​Van 18 april tot en met 30 september 2018 presenteert het Joods Museum een tentoonstelling over de relatie tussen de Joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje.

De relatie tussen de Joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje gaat terug tot de zeventiende eeuw, toen de Portugese en Hoogduitse Joden naar de Republiek kwamen. Voor de Joden stonden de Oranjes in die tijd borg voor vrijheid, tolerantie en bescherming. In de negentiende eeuw werd de vorst het symbool van de eenheid van het land en nam de verknochtheid aan het Huis van Oranje toe.

Vanuit de Joodse gemeenschap verschenen talloze uitingen van liefde voor het koningshuis, van persoonlijke cadeaus tot dankgebeden die op oranje papier werden gedrukt. Het socialisme, dat anti-koningshuis was en onder Joden een grote aanhang kreeg, bracht de eerste scheuren in de relatie teweeg, maar de dreiging van het antisemitisme in Duitsland dreef de Joodse gemeenschap weer dichter naar de Oranjes toe. De Tweede Wereldoorlog heeft de relatie tussen de Joodse gemeenschap en het Huis van Oranje diepgaand beïnvloed.

Nieuw: Een podcast van het Joods Cultureel Kwartier over de tentoonstelling Joden en het Huis van Oranje. Waarin conservator Julie-Marthe Cohen vertelt over de warme banden tussen de Nederlandse Joden en de Oranjes, maar ook over een ‘Oranjemythe’ waar sprake van was. Beluister de podcast en kom meer te weten over de achtergrond van deze tentoonstelling.

Mede mogelijk gemaakt door​

Stichting Will en Rita Jaeger Fonds - SALOMON DE JONG Stichting - Prof. dr. Herman Musaph Fonds - Jonas Daniël Meijer Fonds - Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland - Stichting Vrienden van het Joods Museum

Foto: Ruud van Zwet, 2011. Joods Museum.
Koningin Beatrix was op 20 december 2011 aanwezig bij de opening van de herinrichting van de Portugees-Israëlietische Gemeente in Amsterdam. Op deze foto staat ze in de net geopende Schatkamer met toramantels op de achtergrond.

Deze tentoonstelling is niet langer te bezoeken.
Bekijk de agenda voor actuele tentoonstellingen en activiteiten.

Mini-documentaire

Onlangs is koningsdeskundige Marc van der Linden de tentoonstelling komen bekijken en maakte hij samen met MuseumTV onderstaande reportage.

Opening door Koning Willem-Alexander

De tentoonstelling is op 17 april 2018 officieel geopend door Koning Willem-Alexander in de Portugese Synagoge. U kunt de openingstoespraken van Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, Julie-Marthe Cohen, conservator, en Jutta Chorus, schrijver van het portret Beatrix; Dwars door alle weerstand heen nalezen. Onderstaand een impressie van de opening van de tentoonstelling, gemaakt door Justine Marcella van het magazine Vorsten.