Zionisme

Betekenis

Door alle eeuwen heen heeft het verlangen om terug te keren het land van herkomst het Joodse volk beheerst. In de gebeden namen en nemen Israël en Zion een belangrijke plaats in en ieder jaar werd en wordt ter afsluiting van de seidermaaltijd de wens uitgesproken: volgend jaar in Jeruzalem.

Onder invloed van de maatschappelijke veranderingen in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond het zionisme. Dit was een politieke beweging die zich tot doel stelde Joden in de diaspora er toe te bewegen zich in Israël te vestigen. Organisator en voorzitter van het eerste Zionistische Wereld Congres in 1897 in Basel was Theodor Herzl.

Uiteindelijk zouden de zionistische aspiraties in belangrijke mate bijdragen tot de stichting van de Staat Israël in 1948.