Tisja be'av

Betekenis

Tisja be'av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest (in respectievelijk 586 voor en in 70 na de gewone jaartelling).

Omdat er op de negende av meerdere rampen hebben plaatsgevonden, waaronder de verdrijving in 1492 van de joden uit Spanje, werd deze rouwdag een symbool voor alle rampen en vervolgingen in de joodse geschiedenis.

Dezelfde voorschriften voor het vasten die voor Jom Kipoer gelden zijn op Tisja be'av van kracht. Bovendien zit men in een halfdonkere synagoge, vaak op lage bankjes, als teken van rouw, alsof men sjivve zit. De Tora is in donkere bekleding gehuld. Het bijbelboek Klaagliederen wordt gelezen en middeleeuwse rouwgedichten worden voorgedragen. Aan het einde van deze vastendag wordt herinnerd aan de traditie die zegt dat de Messias op de negende av geboren zal worden. Een teken van hoop en verlossing.