Tien geboden

Betekenis

De basis van de Joodse wet, die is vast gelegd in de Tora, wordt gevormd door de Tien Uitspraken, in niet-Joodse kring bekend als de Tien Geboden, uit Ex. 20: 2-14.

Volgens de traditie heeft God zich tijdens de uittocht uit Egypte, door het geven van deze uitspraken aan Mozes, aan het joodse volk geopenbaard.

Deze gebeurtenis wordt jaarlijks tijdens Sjawoe'ot (het wekenfeest) herdacht.

In de kunst en op ceremoniële objecten worden de Tien Geboden in het algemeen weergegeven op de twee wetstafelen, waarin ze volgens de traditie gebeiteld stonden.