Sjofar

Betekenis

De sjofar of ramshoorn vervult een belangrijke rol in de joodse belevingswereld. De Tora werd op de berg Sinaï door Mozes in ontvangst genomen bij luid sjofargeschal (Ex. 19:16)

In de maand Elloel, tijdens de aanloop tot de ontzagwekkende dagen en op Rosj Hasjana en Jom Kippoer wordt met het blazen op de sjofar opgeroepen tot bezinning en berouw.

Tenslotte zal in de toekomst, als aankondiging van de messiaanse tijd, door God op de sjofar geblazen worden.