Sjavoeot

Betekenis

Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Precies zeven weken na Pesach, de uittocht uit Egypte, verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf.

In de joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Tora, vandaar dat het feest ook Matan Tora, de gift van de Tora, genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot, dat op 6 en 7 Sivan valt, staat leren centraal.

Op de eerste avond wordt er tot diep in de nacht doorgeleerd uit de Tora en de vele commentaren. In de met bloemen versierde synagoge wordt het boek Ruth gelezen, om het karakter van oogstfeest, wat Sjavoeot van oudsher ook heeft, te benadrukken.