Orthodox

Orthodox betekent rechtzinnig ten aanzien van het geloof.

Er zijn verschillende stromingen in het joodse geloof: orthodox en liberaal. Orthodoxe Joden volgen heel nauwkeurig de wetten en voorschriften uit de Joodse geschriften.