Opperconsistorie

Betekenis

Een door koning Lodewijk Napoleon in 1808 ingesteld bestuurslichaam, waaraan alle Joodse gemeenten onderworpen waren.