Neviiem

Betekenis

De Neviiem of Profeten, vormen het tweede deel van de Tenach. Dit deel valt uiteen in Eerste Profeten, de boeken Jozua, Richteren, Samuel en Koningen en de Laatste Profeten, de boeken Jesaia, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.