Nederlandse Zionistenbond

Betekenis

De Nederlandse Zionistenbond werd in 1899 opgericht met het doel activiteiten op zionistisch gebied in Nederland te organiseren. Deze activiteiten bestonden aanvankelijk voornamelijk uit het fondsenwerven om andere, meest Oost-Europese, Joden in staat te stellen een agrarische opleiding te volgen en naar Palestina te emigreren. In de vooroorlogse periode ging slechts een gering aantal Nederlandse Joden daadwerkelijk op alija. Na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de staat Israël in 1948 kwam daar verandering in. Uiteindelijk is de N.Z.B. samen met enige andere zionistische bewegingen opgegaan in de Federatie van Nederlandse Zionisten.