Mikwe

Betekenis

Binnen de 613 mitswot, de bijbelse ge- en verboden die de leidraad vormen van het joodse leven, neemt de groep wettelijke voorschriften betreffende reinheid en onreinheid een belangrijke plaats in.

Het is belangrijk hierbij te bedenken dat deze begrippen niets te maken hebben met vies of schoon, maar betrekking hebben op rituele, spirituele rein- of onreinheid. De status van rituele reinheid kan verworven worden door onderdompeling in een mikwe, een speciaal voor dit doel aangelegd bad. Voor het orthodoxe jodendom is deze onderdompeling in drie situaties een vereiste. In de eerste plaats in de context van het huwelijksleven; een gehuwde vrouw mag, na haar maandelijkse menstruatieperiode, die als periode van onreinheid gezien wordt, pas ná een bezoek aan het mikwe weer seksueel contact met haar echtgenoot hebben. Ook in geval van bekering wordt de overgang van niet- jood naar jood gemarkeerd door onderdompeling in het rituele bad.

Tenslotte wordt eetgerei, dat door niet-joden is vervaardigd, door reiniging in het mikwe geschikt voor gebruik in een joods huishouden. Het ligt voor de hand dat de aanwezigheid van een ritueel bad voor een joodse gemeenschap onontbeerlijk is en de aanleg ervan heeft dan ook een grotere prioriteit dan de bouw van een synagoge. Godsdienstoefeningen kan men immers desnoods in een niet speciaal daarvoor gebouwde ruimte houden, een mikwe moet daarentegen voldoen aan een aantal bijbelse en rabbijnse voorschriften.