Mezoeza

Betekenis

De letterlijke betekenis van het woord 'mezoeza' is deurpost. In Deuteronomium 6: 4-9 en 11: 13-21 staat de opdracht om de grondslagen van het joodse geloof aan te brengen '... op de deurposten van je huis en aan je poorten'. Het zijn deze bijbelse passages die op het perkament in de mezoeza staan.

In de loop van de tijd heeft er een ontwikkeling plaats gevonden van direct in de stenen deurpost gebeitelde teksten, via een stukje opgerold perkament in een holte, tot een standaardtekst van 22 regels, geschreven op perkament en opgeborgen in een omhulsel dat de naam mezoeza kreeg.

Deze omhulsels zijn, afhankelijk van tijd en plaats, uitgevoerd in uiteenlopende materialen als glas, hout, al dan niet edel metaal, steen en plastic en worden ook aan de deurposten binnenshuis aangebracht.

De vorm kan variëren van een eenvoudige koker tot een fraai bewerkte huisje. In de regel is door een ronde uitsparing in het omhulsel of buiten op de mezoeza de God's naam Sjaddai te lezen. De letters kunnen ook als afkorting van de woorden ' Wachter van de poorten van Israël' geïnterpreteerd worden.