Ketoeviem

Betekenis

Ketoeviem, het derde deel van Tenach, omvat de Geschriften, ook wel Hagiografen genoemd. De twaalf delen, die onderling weinig verband hebben, zijn in Tenach als volgt opgenomen: Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Ester, Daniël, Ezra, Nehemia, I en II Kronieken.