Kasjroet

Betekenis

Onder kasjroet wordt verstaan het geheel van de bepalingen omtrent eten en drinken, zoals vastgelegd in de Joodse spijswetten.
Deze zijn grotendeels gebaseerd op Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Het begrip kasjroet hangt samen met het woord koosjer, dat 'geschikt' of 'in orde' betekent, in dit verband om te eten.

Alleen de dieren die gespleten hoeven hebben en herkauwen zijn geschikt voor consumptie, mits zij op rituele wijze geslacht zijn. Een vis moet schubben en vinnen hebben. Schelp- en schaaldieren en kruipende dieren zijn ongeoorloofd.

Van de vogels is een aantal, zoals de kip, de kalkoen en de gans wel geoorloofd, anderen, b.v. roofvogels niet. In de kasjroetlijst, die jaarlijks door het rabbinaat wordt samengesteld, zijn alle producten opgenomen die koosjer zijn, mits onder rabbinaal toezicht vervaardigd en verkocht in een winkel met een hechsjer. Een ander belangrijk aspect van het kasjroet is de strikte scheiding van melk- en vleesproducten, zowel bij de bereiding als bij het consumeren van het voedsel. Daartoe moeten in de keuken aparte voorzieningen genomen worden.