Joods Nationaal Fonds

Betekenis

Het Joods Nationaal Fonds werd in 1901 opgericht met het doel om door landaankopen jonge Joodse pioniers de mogelijkheid te geven zich als landbouwer in het toen grotendeels verarmde en verwaarloosde Palestina te vestigen. Met "dubbeltjes en centen" werd er in de hele wereld voor gespaard in de bekende blauw met witte busjes. De eerste pioniers zagen zich geconfronteerd met problemen als malaria en grootscheepse ontbossing. Na de stichting van de staat Israël bleef het JNF zich tot op de huidige dag inzetten voor het land en haar bewoners, onder andere met grootscheepse irrigatie-projecten en het terugdringen van de woestijn door bosaanplanting.