Jiddisj

Betekenis

Jiddisj is een mengtaal, gebaseerd op Duitse dialecten (uit verschillende streken en periodes), waaraan elementen uit het Hebreeuws en uit Romaanse en soms ook Slavische talen zijn toegevoegd.

Het is de taal die eerst gesproken en vervolgens ook geschreven werd door Asjkenazische Joden uit Midden- en Oost-Europa. Een deel van deze mensen trok in de loop van de 17e en 18e eeuw naar West-Europa, waarna er ook een West-Jiddisj dialect ontstond.

Het Jiddisj wordt in het Hebreeuwse alfabet geschreven.