Huissynagoge

Betekenis

Woonhuis waarvan een deel ter beschikking was gesteld voor het houden van synagogediensten.