Hoofdsynagoge

Betekenis

De leidende Joodse gemeente binnen een synagogaal ressort.