Halacha

Betekenis

Halacha betekent in letterlijke zin 'gaan' of 'volgen', maar heeft in figuurlijke zin de betekenis gekregen van de godsdienstige wet, waaraan een Jood zich moet houden. Deze wet is gebaseerd op de voorschriften uit de Tora en Misjna, aangevuld met de daaraan verbonden Talmoedische uitspraken en latere interpretaties met een wetgevend karakter. Onder invloed van steeds veranderende omstandigheden en vernieuwingen blijft de halacha constant in ontwikkeling.