Hagada

Betekenis

Letterlijk betekent Hagada 'het verhaal'. In het bijzonder wordt hiermee het verhaal van de uittocht uit Egypte bedoeld, dat centraal staat tijdens de seidermaaltijd, die op de twee eerste avonden van Pesach gehouden wordt.

Het boek, waarin dit bevrijdingsverhaal, omweven met vragen en antwoorden, lofzeggingen en liederen opgetekend staat heet de Hagada. Een Hagada is traditioneel vaak fraai geïllustreerd.