Gebedenboek

Betekenis

In het gebedenboek zijn de dagelijkse gebeden, de gebeden voor de sjabbat en een beperkt aantal gebeden voor de feestdagen gerangschikt. Vandaar de Hebreeuwse term sidoer, wat geordend betekent.

Het sjema, het sjemone esre en het kaddiesj worden tot de belangrijkste gebeden uit de sidoer gerekend. Het woord sidoer betekent 'ordening' of 'rangschikking' en wordt gebruikt ter aanduiding van het dagelijks gebedenboek. Dit wordt ook wel tefila of tefille genoemd.

De gebeden voor de verschillende feestdagen zijn opgenomen in een aparte machzor. Het woord machzor betekent cyclus, in dit geval de jaarlijkse cyclus van feestdagen.