Gabai

Betekenis

De gabai coördineert de taken binnen de synagogedienst.