Ets Haim

Betekenis

De woorden 'Ets Haim' betekenen 'boom des levens' en duiden op de stok(ken) waaromheen de Torarol gewikkeld wordt. Daarnaast vormen zij een metafoor voor de Tora zelf. Ook droeg zowel het Hoogduitse seminarium als het Portugese seminarium de naam 'Ets Haim'.