Burgerlijke gelijkstelling

Betekenis

Burgerlijke gelijkstelling is het begrip waarmee in 1796 de emancipatie van de Joden werd aangeduid (het begrip emancipatie bestond nog niet).

Onder druk van de Joodse patriottenclub Felix Libertate werd door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek (vergelijkbaar met onze huidige Tweede kamer) op 2 september 1796 wettelijk vastgesteld dat de Joden voortaan dezelfde rechten zouden hebben als alle andere burgers.

Die gelijkberechtiging gold toen overigens alleen voor mannen boven een bepaalde inkomensgrens. De werkelijke emancipatie van de Joden zou feitelijk pas in 1919 met de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen worden bereikt.