Bijkerk

Betekenis

Kleine Joodse gemeente die binnen het ressort, waaronder de Joodse gemeenten volgens de ressortale indeling vielen, ondergeschikt was aan een ringsynagoge.