Bar mitswa

Betekenis

De term bar mitswa betekent letterlijk 'zoon van het gebod'. De vrouwelijke variant is bat mitswa, 'dochter van het gebod'. Een Joodse jongen is vanaf zijn dertiende jaar religieus meerderjarig en dus verplicht zich aan de mitswot of wel geboden te houden. Voor een Joods meisje geldt dit vanaf haar twaalfde jaar. De term bar mitswa wordt ook vaak gebruikt voor de plechtigheid in de synagoge op de eerste sjabbat nadat hij of zij, volgens de Joodse kalender, respectievelijk dertien of twaalf jaar is geworden.

In de Liberale Joodse Gemeente wordt de bar mitswa, ter markering van de 'meerderjarigheid' voor het eerst opgeroepen tot het lezen van de Tora. In het voorafgaande jaar is dan hard gestudeerd om de parasja, het gedeelte van de Tora dat op de sjabbat na de dertiende of twaalfde verjaardag in de synagoge gelezen wordt, foutloos te lezen.

In de orthodoxe synagoge wordt een andere religieuze tekst of een religieus getint gedicht voorgelezen.

Na de religieuze plechtigheid volgt meestal een feestelijke maaltijd, waarbij de bar mitswa een toespraak houdt en overladen wordt met geschenken.