Gebruiksvoorwaarden beeldmateriaal


  • Het beeldmateriaal mag gebruikt worden voor artikelen in kranten en tijdschriften, voor TV-programma’s en op websites naar aanleiding van de bijbehorende tentoonstelling, aanwinst of gebeurtenis in het Joods Cultureel Kwartier.
  • Vermeld altijd de creditline.
  • Bij tentoonstellingen: gebruik van beeldmateriaal is alléén toegestaan gedurende de looptijd van de tentoonstelling.