Objecten uit Gorinchem

Artikel

Deze twee houten paneeltjes komen uit de synagoge in Gorinchem. Het zijn ‘wetstafelen’: op de panelen staan, in verkorte versie, de Tien Geboden in het Hebreeuws. De synagoge van Gorinchem wordt in 1842 ingewijd. De Joodse gemeente groeit en er is een bloeiend gemeenschapsleven met Joodse verenigingen en organisaties. In 1940 wonen er ongeveer 125 Joden in Gorinchem.

Na de inval door de Duitse bezetter worden in de synagoge nog enige tijd diensten gehouden. Op 31 januari 1941 dringen NSB’ers en Duitse soldaten de synagoge binnen en vernielen het interieur. De schade wordt waar mogelijk gerepareerd en in mei 1942 wordt er een feestelijke plechtigheid georganiseerd ter ere van het honderdjarig bestaan van de synagoge. Kort daarna worden de eerste Gorinchemse Joden gedeporteerd en sluit de synagoge.

Wetstafelen, afkomstig uit de voormalige synagoge in Gorinchem.

Een klein aantal Joden uit Gorinchem overleeft de oorlog. De synagoge wordt hersteld, maar later alsnog gesloten en in 1958 gesloopt. De gemeenschap is te klein geworden om het gebouw te onderhouden. De wetstafelen worden na de oorlog door de Joodse gemeente aan het Joods Historisch Museum (nu Joods Museum) geschonken. Het museum heeft ook twee omerborden (borden voor het tellen van de dagen tussen Pesach en Sjavoeot) uit de synagoge. Deze borden werden na de sluiting via een tussenpersoon aan het museum geschonken.

Omerbord, afkomstig uit de voormalige synagoge in Gorinchem, 1870.