Amsterdam: Talmoed Thoraschool

Artikel

Talmoed Thora is een van de oudste scholen voor Joods onderwijs, bestemd voor armlastige kinderen. Begin 19e eeuw vonden de lessen plaats in lokalen onder de Uilenburgersjoel. Met de verhuizing van Joden uit de binnenstad naar de nieuwe arbeiderswijken, werd de Talmoed Thoraschool in 1924 verplaatst naar de Tweede Boerhaavestraat 7. In de crisisjaren verschafte de school maaltijden en kleding aan hun leerlingen.

Max van Saxen vertelt in de publicatie 'Herinnering aan Joods Amsterdam' (1978):

'Ik was een jonge onderwijzer op de Talmud-Thoraschool. Het was een lichtelijk wanordelijk volkje, en ik eiste méér van ze dan ze van huis uit hadden meegekregen. Ze zwierven veel op straat, ze werden vaak de deur uit gestuurd, waren lastig. Er waren veel dingen waar je je mee moest bemoeien, bijvoorbeeld hygiëne. De GGD kwam geregeld onderzoek doen op hoofdluis. Iedere morgen begon ik de les met: 'Handen op tafel. Jouw handen zijn vuil, je nagels zijn niet schoon, ga je handen schuieren.' '

Loe Lap, leerling van de school en later een grote textielhandelaar, eveneens in 'Herinnering aan Joods Amsterdam':

' 's Ochtends om negen uur begon je met Hebreeuws, anderhalf uur lang. We leerden uit de Thora, en we lazen 'tefillimgebeden', en Rashi en nog zo'n paar rabbijnen die boeken hadden geschreven over het geloof. En die moest je dan ook leren. Je dreunde het in je hoofd op, maar het had geen enkele inhoud voor je.'

In 1943 sloten de Duitsers de school. Thans heeft het pand een woonbestemming.